مقاله گفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تحلیلی استعاره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات سیاسی و بین المللی از صفحه ۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: گفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تحلیلی استعاره ای
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بریتانیا
مقاله وحدت اروپا
مقاله سیاست خارجی
مقاله هویت
مقاله گفتمان
مقاله تحلیل استعاره ای
مقاله شک گرایی اروپایی (Euroskepticism)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشیرزاده حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: همویی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا به دلیل رویکرد منفی این کشور نسبت به همگرایی و وحدت اروپا همواره یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در عرصه سیاست داخلی این کشور در طول ۵۰ سال گذشته بوده است. مساله ای که این مقاله به آن می پردازد، این است که چگونه این رویکرد بدبینانه و پرتنش بریتانیا نسبت به وحدت اروپا امکان پذیر شده و چه شرایطی در شکل گیری چنین نگرشی دخیل بوده است؟ این مقاله بر آن است تا با تمرکز بر «نظریه ادراکی – شناختی» لاکوف و جانسون و روش تحلیل استعاره های اسنادی میلیکن و با بررسی زبان مورد استفاده در سخنرانی ها و بیانیه های سیاستمداران و وزرای خارجه بریتانیا در رابطه با همگرایی اتحادیه اروپا، به استخراج و تحلیل استعاره ها، نشانه ها، گزاره ها، نمادها و نظام های دلالت موجود در گفتمان پرداخته و چگونگی امکان پذیری این رویکرد سیاست خارجی، فرایند برساخته شدن هویت بریتانیایی و اروپایی و نیز عرف همگانی این کشور نسبت به سیاست های اروپایی و پویایی های موجود در این گونه دریافت را تبیین کند.