مقاله گفتمان جهانی شدن؛ هژمونی و تحول نظام جهانی از ژئوپولیتیک به ژئوکالچر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: گفتمان جهانی شدن؛ هژمونی و تحول نظام جهانی از ژئوپولیتیک به ژئوکالچر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفتمان جهانی شدن
مقاله هژمونی
مقاله ژئوکالچر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بای عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ به عنوان یکی از ابعاد مهم روابط بین الملل می باشد که به دلیل حاکمیت پارادایم رئالیسم در دوران جنگ سرد بر روابط بین الملل مورد توجه چندانی قرار نگرفته بود اما با پایان جنگ سرد فرهنگ در کانون توجه نظریه های روابط بین الملل قرار گرفت و این متغیر در عمل و نظر به خصوص در فضای پست مدرن جهانی شدن در متن تحولات قرار گرفته است. نظریه هایی چون سازه انگاری و هنجاری نگاه ویژه به مقوله فرهنگ دارند و متغیر فرهنگ امروزه در مباحث نظری به عنوان یک اصل اساسی و بنیادین مورد توجه است. پایان جنگ سرد گفتمان فرهنگی را وارد مرحله نوینی نموده است که در پی آن فرهنگ از حاشیه به متن آمده و به فعل و انفعالات جهانی شکل می دهد و چه بسا فرهنگ امروزه تبدیل به یک مفهوم هژمونیک شده است و به عنوان زیر بنای تحولات جهانی پدیدار شده است و به نوعی فرهنگ مرزبندی های سیاسی و بین المللی را محقق ساخته است. امروزه نشانه مرکزی در گفتمان جهانی شدن مقوله فرهنگ می باشد که نقش اساسی را در غیریت سازی، هویت سازی و هژمونی ایفا می کند.