سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت اله فولادی اسگویی – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران – آب
باقر ذهبیون – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

وجود داده بارش با گامهای زمانی کوتاه مدت ساعتی و کمتر از نیازهای داده های اصلی مطالعات مربوط به مدیریت آب و فاضلاب شهری به شمار می رود در اکثر کشورهای در حال توسعه همانند ایران تعدادایستگاههای باران سنجی که بتواند داده های بارش را با گامهای زمانی کوتاه مدت اندازه گیری نماید بسیار محدود است از این رو ضرورت مدل سازی فرایند تهیه این نوع داده ها از طریق تبدیل داده های بلندمدت روزانه و بیشتر احساس می شود دراین مقاله گسسته سازی زمانی داده های بارش روزانه مشاهداتی حاصل از ایستگاه باران سنجی تبریز با استفاده از یک مدل ابشاری به داده های ۶ ساعته ای انجام گرفت برای این کار اماره های بارش مشاهداتی در مقیاسهای مختلف شناسایی و سپس نسبت به تولید داده های بارش کوتاه مدت با استفاده از خصوصیات اماری داده های بارش اقدام گردید که بدینمنظور از تابع آماری ممان مقیاس گذاری moment scaling با توزیع لوگ پواسون برای تولید اعداد تصادفی مورد نیاز استفاده شد.