سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا نواح – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

گستره و شکل سوء مصرف مواد و اعتیاد در زنان کشور امری کمتر شناخته می باشد و از انجا که زنان نیمی از جمعیت کشور و جهان را می سازند لازم است مطالعات جدی تری در این خصوص بر روی این مسئله صورت گیرد. مطالعه حاضر جهت جمع اوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شیوه و مصرف مواد و اعتیاد به مواد مخدر میان زنان ایران می باشد. نتایج این مطالعه مروری حاکی از بهبود نسبی وضعیت انتشار اطلاعات در سال های اخیر است. بدین صورت و به شکل نچندان دقیقی می توان جمعیت زنان به مواد افیونی را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر تخمین زد. میزان مصرف هروئین در میان معتادان زن کمی نگران کننده و تعداد زنان مصرف کننده تزریقی مواد بین ۴تا ۲ هزار نفر رغم زده شد. به نظر می رسد در میان دختران دانشجو تمایل به استفاده از در میان دختران دانشجو قادر نیست. پیشبینی منابع مداوم تولید اطلاعات صحیح خصوصا با توجه به تفکیک جنسیت جهت حساس تر ساختن مسئولین و دانشگاخیان و درمان اعتیاد جهت پیشبینی برنامه های خاص مربوط به زنان ارائه می شود.