سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حدیث زینلی –
راحله نظریان –
ساره ابوالقاسمی –

چکیده:

دراقتصادی کنونی بررسی و بکارگیری شیوه های نوین سیستم های مالی یکی از مهمترین اجزای هراقتصادی است برای دستیابی به این سیستم هایمالی نیازمند استفادها ز ابزارهای مالی است که نظام بانکی و بانکداری یکی از حائز اهمیت ترین آنان می باشد که قدرت این نظام بانکی از قابل پذیرش بودن و قابلیت اتکا داشتن به این ابزار حاصل می شود. با بررسی دقیق آیین نامه های نظام بانکی و مالیه ایران که استفاده از سیستم بانکدار یو مالیه اسلامی را پذیرفته است درخواهیم یافت که این نظام بانکی دارای ظرفیت های است که نادیده گرفته شده اند و همین امر موجبات عقب ماندن این سیستم را از نظامهای توسعه یافته ی بانکداری فراهم کرده است هدف اصلی این مقاله همگام سازی و استفاده از ابزارهای اقتصادی دیگر نیز منبعی قابل اتکاتر باشد و همچنین سعی شده که چگونگی استفاده از این ابزارها به نحوی مطلوب بیان گردد که نتایج قابل انتظار از آن می تواند اثربخشی مثبت و گسترش و بهبود این نظام را برای رشد و مرتفع کردن بازارهای اقتصادی ایران فراهم آورد