سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرشاد ولی نژاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه علم و صنعت
سیدبابک ابراهیمی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شرکتهای امروزی توسط سه نیروی مشتریان، رقبا و دگرگونیها به مسیری غیرقابل پیش بینی هدایت می شوند.به نظر می رسدتنها راه برای بقا، رشد و دستیابی به سود بیشتر سرعت عمل در پاسخ به نیاز مشتری ،حفظ مشتری و توجه جدی به مقولۀ کاهش هزینه است. در این بین طراحی یک مسیر صحیح چرخه عمر محصول به گونه ای که بتوان با بهره برداری از سینرژی تیمهای کاری طرحی با کمترین تغییرات را در مدت زمان کوتاهی روانه بازار کرد به گونه ای که خواستهای مشتری از ابتدا در طراحی دیده شود مقوله ای غیر قابل اجتناب است. هدف از ارائه مقاله فوق ارائه راهکارهایی به طراحان مهندسان وتولیدکنندگان محصول می باشد تا با مجتمع کردن تکنیکهای همزمانی و مهندسی ارزش درتدوین پروژه توسعه و نیز بهره جستن از بسیاری از ابزارهای مهندسی در قالب فرایند توسعه همزمان محصول بتوانند محصولی با کمترین هزینه را در چرخه عمرمحصول تولید و به بازار عرضه کنند. ازاین رو استفاده توام این دو ابزار که خود برخی موارد ازسایر از ابزار های متداول مهندسی بهره می جویند به عنوان هدف اصلی طرح می گردد.این مدل در غالب یک مدل سیال با همپوشانی فازهای مختلف یک فرایند توسعه طراحی شدکه مهندسی ارزش در دو غالب افزودن اصول ارزش افرینی به محصول به صورت جداگانه و نیز به صورت ساختار یافته به عنوان یک فاز مجزا در بهترین نقطه اثر بخش به این مدل وارد شد. هدف دیگر انجام پژوهش بررسی میزان اجرایی بودن و صحت سنجی مدل ارائه شده در غالب یک مثال صنعتی می باشد تاثیر اجرای مدل بروری بهبود وضعیت ، افزایش سر عت کاهش و هزینه به صورت عملی با توجه به داده های حاصل بررسی می گردد