سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرانک موسوی – هیئت علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

مدیران مدارس به سبب اهمیت آموزش و پرورش ناگزیر از حفظ و اداره یک نیروی ا نسانی پرتوان می باشند معلمان توانمند بعنوان مهمترین عامل پویایی مدرسه شناخته شدهاند اگر مدیران مدارس بتواند بستر مناسب را جهت معلمان فراهم نماید امکان بروز و ظهور رفتار شهروند سازمانی از سوی معلمان بیشتر خواهد شد در محیطی که فرهنگ رفتار شهروندسازمانی ایجاد شده باشد به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود تا حد توان پیش روند براین اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این رو است که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند. دراین مقاله تلاش میشود تا به یکی از مفاهیم جدید رفتار سازمانی یعنی رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شود.