مقاله گسترش اسلام در قلمرو قرلق ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای علوم تاریخی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۵۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: گسترش اسلام در قلمرو قرلق ها
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسترش اسلام
مقاله قرلق ها
مقاله قراخانیان
مقاله کاشغر
مقاله هفت آب
مقاله ترکستان شرقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همزمان با غلبه اعراب مسلمان بر ماورا النهر، با مقاومت قرلق ها، منطقه هفت آب و ترکستان شرقی، فتح نشده و تا دو قرن بعد، در برابر حملات سپاهیان مسلمان مقاومت کردند. اما به تدریج، تعالیم اسلام در این منطقه نفوذ پیدا کرده و در نیمه دوم قرن چهارم هجری به عنوان مذهب غالب آن نواحی درآمد. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق به پرسش کشیدن داده های موجود، تا حد امکان به این روند گسترش اسلام در قلمرو قرلق ها وضوح بیشتری ببخشد. این مطالعه نشان می دهد که اگرچه قرلق ها به لحاظ نظامی در مقابل سپاهیان اسلام مقاومت کردند، اما به تدریج از طرق مختلف همچون تبلیغات مذهبی بازرگانان، غازیان، مراودات سیاسی، و بالاتر از همه فعالیت مبلغان مسلمان در آن ناحیه، تحت تاثیر فرهنگ اسلامی قرار گرفته و مسلمان شدند.