سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ریحانه عموآقایی – گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد
الهام شریعت –

چکیده:

گیاهان در طول رشدشان با استرس های محیطی متفاوت رو به رو می شوند. تنش دمای پایین تغییرات قابل توجهی را درفیزیولوژی و مورفولوژی گیاهان القا می کند. یکی از مشکلات در طی اصلاح نژاد برای گیاهان متحمل به سرما آن است که گزینش نیازمند بررسی جمعیت های زیادی برای غربالگری است و این امر اغلب پر هزینه است.علاوه بر این وقتی جمعیت های زیادی برای آزمایش استفاده می شوند، دقت گزینش کاهش می یابد. بنابر این متخصصان اصلاح نبات بدنبال یک روش غیر مستقیم سنتی، ارزان و موثر برای شناسایی ارقام متحمل به سرمای لوبیا هستند. در این تحقیق اثر سرما روی جوانه زنی دانه ها و طول ریشه و ساقه دانه رست های لوبیا بررسی شد. برای بررسی اثرات سرما روی جوانه زنی و طول ریشه و ساقه گیاهچه های لوبیا از چهار رقم لوبیا استفاده شد. به این منظور دانه های لوبیا در پتری دیش های محتوی دو لایه کاغذ صافی در اتاقک رشد در دمای ۵ درجه سانتیگراد به مدت ۲ روز قرار داده شدند و سپس پتری ها به دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، منتقل شدند. نتایج نشان داد که در بین ارقام مورد بررسی، رقم لوبیا سفید دانشکده حساس ترین رقم نسبت به سرما و رقم لوبیا قرمز صیاد مقاومترین رقم نسبت به سرما است.