سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بوشهر
مسعود مفرحی – دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

جداسازی کربن دی اکسید ازگاز طبیعی یک فرایند مهم درپالایش گاز محسوب می شود یکی ازروشهای جداسازی این دو گاز جذب آنها برروی جاذبهای مختلف است دراین کار مقایسه ای بین جاذبهای صنعتی زئولیت ۱۳x زئولیت ۱۵A کربن فعال و کربن غربال مولکولی و جاذب های سنتزی جدید زئولیت T و زئولیت HB با استفاده ازدو مدل لانگمویر گسترده و تئوری محلول جذب شده ایده ال انجام شده است با استفاده از داده های موجود درمنایع برای جاذبهای موردبررسی مدلسازی ترمودینامیکی و پیش بینی گزینش پذیری انجام گردید تاثیر دما و فشاربرگزینش پذیری جاذب ها بررسی شدها ست از انجا که بیشتر حجم گاز طبیعی را متان تشکیل میدهد محاسبات گزینش پذیری برای مخلوط ۸۰ درصد متان و ۲۰ درصد کربن دی اکسید انجام گردید نتایج حاصل از هردوتئوری نشان میدهد زئولیت های سنتزی جدید گزینش پذیری بالاتری ندارند و بهترین جاذب برای جداکردن کربن دی اکسید ازگاز طبیعی دردماهای پایین زئولیت ۱۳x و دردماهای بالاتر زئولیت ۵A می باشد.