سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا خادم – استادیارگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
سعید ملازهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

هدف از این تحقیق انتقال فن آوری و بومی سازی یک دستگاه لولر با قابلیت حمل خاک می باشد که ازویژگی سادگی در مکانیزمها وقیمت تمام شده پایین نسبت به دستگاههای موجود ، برخوردار می باشد .مراحل مهندسیمعکوس شامل انتخاب دستگاه مناسب، وشبیه سازحرکتی ، استخراج نقشه های ساخت و مستندات فنی انجام شده است و اجرای طرح در یک مقیاس آزمایشگاهی وانجام برخی آزمایشهای کینماتیکی برای صحت عملکرد نیز صورت پذیرفته است. طراحی اولیه این دستگاه توسط نرم افزارSolidwork انجام گردید . بعد از طراحی کامپیوتری ، نقشه های دو بعدی استاندارد جهت ساخت نهایی قطعه تهیه شده ویک نمونه کوچک آزمایشگاهی بامقیاس ۱به ۶ نیز ساخته شد. حاصل این طرح تدوین دانش فنی ،تولید یک دستگاه لولر است که بصورت یک اسکریپر نیز کارآیی داشته باشد،انتقال دانش فنی تولید و زمینه ای برا ی گسترش این دستگاهها بدلیل سازگاری باشرایط زراعی واقتصادی کشاورزی کشور فراهم شده است.