سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روزبه شفقت – استادیار گروه تبدیل انرژی -دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پویا پاشایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید- دانشگاه مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی دردل – استادیار گروه طراحی کاربری- دانشکده مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
قدیر اسماعیلی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در مطالعه ی حاضر برای تعیین جنس مناسب (و پوشش های احتمالی مورد نیاز) صفحات دو قطبی پیل سوختی پلیمیری با قابلیت کاربری در سامانه ی پیش رانس مستقل از هوا AIP به دلیل عدم ارائه ی یک جکع بندی یکپارچه و مشخص در منابع مختلف پس از تهیه جدول جامع الگوبرداری Benchmarking شامل جنس ها ، پوشش ها و عملیات سطحی ، محیط های خورنده تست و شرایط آنها نتایج تست های خوردگی و مقاومت الکتریکی تماسی برای موارد گوناگون با روش ابتکاری به یکپارچه سازی و جمع بندی مطالب برای انتخاب بهترین گزینه ها می پردازیم. چند مرحله مرتب سازی و فیلتر کردن جدول از دو دیدگاه کمترین چگالی جریان خودگی و کمترین مقاومت الکتریمی تماسی (موثرترین عوامل در انتخاب) برای ابقای بهترینها و تهیه ی نتایج آماری صورت خواهد گرفت و در نهایت متداولترین جنس ها و پوششها به ترتیب معرفی می شوند.