سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پریناز آقابابائیان – اصفهان دانشگاه پیام نورنجف اباد
عباس علی جمشیدی –
بدری شاه طالبی –

چکیده:

سالهاست که سازمانهای مختلف برمبنای قوانین گذشته و با اتکا به مدیریت سنتی قادر به ادامه حیات درمحیط های رقابتی نیستند اما امروزه با توجه به شرایط بازار و رکورد اقتصادی که بربسیاری ازکشورها سایه افکنده اهست دیگر نمی توان هرمحصولی را دربازارهای رقابتی عرضه نمود اکنون شرکت ها مجبور به تولید محصولات یا ارایه خدماتی هستند که ازویژگیهای خاصی همچون ایمنی توجه به استانداردهای زیست محیطی هزینه تولید پایین توام با کیفیت برتر برخوردار باشند بنابراین سازمانهای اقتصادی با این واقعیت روبرو شده اند که برای بقای حیات خود باید رضایت مشتری را محور فعالیت های خود قرار دهند و این مهم مستلزم عرضه کالا با کیفیتبالا و قیمت مناسب است سازمانهای اداری و اموزشی نیز ازا ین قاعده مستثنی نیستند امروزه بسیاری ازصاحبنظران معتقدند اموزش وارد دوران جدیدی شده است که رقابت و کیفیت مشخصه های اصلی آن محسوب میشوند و توجه هب ارتقای مستمر کیفیت درنزد اهل علم ودانش موسسات مراکز علمی و فرهنگی ازجایگاه ویژه ای برخوردار شده است. دانشگاه ها و مدارس مراکز علمی و پژوهشی جهان هرروز با نوآوری های جدید بهدنبال ارتقای کیفیت خدمات و ارایه آن به مشتریان خود هستند.