سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد کرمی – زرقان فارس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به تأخیر افتادن شکفتن جوانه ها یکی از راه های گریز از سرمای بهاره می باشد. در همین راستا به منظور گزینش ارقام انگور دیر شکوفا، تعداد ۱۶۲ رقم انگور موجود در کلکسیون ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان استان فارس به مدت پنج سال مورد بررسی قرار گرفت. شکفتن جوانه های ارقام از سیزده فروردین ماه شروع و در سوم اردیبهشت ماه خاتمه یافت. بنابراین مدت ۲۱ روز اختلاف در زمان شکفتن جوانه های ارقام مورد مطالعه مشاهده شد. در نهایت با توجه به متوسط تاریخ شکفتن جوانه ها، ارقام این کلکسیون در پنج گروه زود شکوفا، زود تا متوسط شکوفا، متوسط شکوفا، متوسط تا دیرشکوفا، و دیر شکوفا گروه بندی شدند. تعداد یازده رقم که شکفتن جوانه های آنها از سی و یکم فروردین ماه به بعد بود در گروه دیر شکوفا قرار گرفتند. استفاده از ارقام این گروه پس از انجام آزمایشات سازگاری برای گریز از سرمای بهاره در مناطق دارای سرمای دیررس بهاره توصیه می شود