مقاله گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری و مقایسه آن با آماره های مختلف پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات غلات از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۷ منتشر شده است.
نام: گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری و مقایسه آن با آماره های مختلف پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در استان کردستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه پایداری
مقاله عملکرد دانه
مقاله گندم نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشایشی قشلاق مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: باغبانی مهماندار فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خوشوقتی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بخشایشی قشلاق هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی پایداری عملکرد ارقام و انتخاب ارقام پر محصول، پایدار و مناسب اقلیم سرد کشور، هشت رقم گندم در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفـی با چهار تکرار در شـش منطقه (سنندج، قروه، دیواندره، بانه، مریوان و سقز) طی سه سال (۱۳۸۹-۱۳۸۶) مورد مقایـسه قرار گرفتنـد. با توجه معنی دار شدن اثر متـقابل رقم×منطقه×سال، جهت بررسی دقیق تر اثر متقابل و تعیین ارقام با عملکرد دانه پایدار، تجزیه پایداری با روش های مختلف انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش واریانس پایداری شوکلا نشان داد که ارقام زرین و سبلان پایدارتر از ارقام دیگر بودند. کمترین واریانس محیطی نیز متعلق به رقم آذر ۲ بود. نتایج حاصل از روش رتبه بندی نشان داد که ارقام سبلان، بزوستیا، الوند، الموت و امید کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داده و ضمنا الوند، سبلان، نوید، زرین و امید دارای حداقل انحراف معیار رتبه در بین رقم های آزمایشی بودند. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش آماره پایداری-عملکرد نشان داد که پایدارترین ارقام به ترتیب الوند و الموت بودند. جمع بندی نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ارقام الوند و سبلان از پایداری بالاتری نسبت به سایر ارقام مورد تحقیق برخوردار بودند و کشت آن در مناطق مورد مطالعه توصیه می شود.