مقاله گزینش متن و روش شناسی مطالعات ادبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نقد ادبی از صفحه ۳۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: گزینش متن و روش شناسی مطالعات ادبی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متن
مقاله نظریه
مقاله روش شناسی
مقاله تفاوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کله سر علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسیاری از پژوهش های ادبی، با روش های گوناگون به بررسی و تحلیل یک یا چند متن از متون ادبیات فارسی می پردازند. در این میان نکته ای که چندان مورد توجه قرار نمی گیرد، مساله گزینش متن است؛ چنانکه اغلب آن را به عنوان ماده پژوهش، امری جدا از چهارچوب نظری و روش شناسی تحقیق در نظر می گیرند. این در حالی است که نگاهی جدی و مساله وار به گزینش متن می تواند نتایجی در جهت تقویت وجوه پژوهشی تحقیق به همراه داشته باشد. مقاله حاضر نیز با هدف نشان دادن اهمیت این مساله به عنوان مولفه ای روش شناختی در مطالعات ادبی نگاشته شده است. به نظر می رسد تاکید بر وجوه روش شناختی گزینش متن، در گرو آگاهی پژوهش گر از نسبت متن مورد نظر با دیگر متون و شباهت ها و تفاوت های آنها با یکدیگر است. این تلقی از سویی نشان دهنده بنا شدن پژوهش بر آگاهی ها و پیش فرض های محقق، و از سوی دیگر نمایانگر نقش متن و گزینش آن در شکل گیری بنیان های نظری و نتایج تحقیق است.