مقاله گزینش لاین های امید بخش تریتیکاله بر اساس صفات عملکرد و ارزش غذایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: گزینش لاین های امید بخش تریتیکاله بر اساس صفات عملکرد و ارزش غذایی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تریتیکاله
مقاله عملکرد
مقاله ترکیبات شیمیایی
مقاله ترکیبات ضد تغذیه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمی منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی لاین های امید بخش تریتیکاله بر اساس صفات عملکرد و ارزش غذایی در تغذیه طیور با استفاده از ۱۳ ژنوتیپ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در ایستگاه کرج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر صفات دوره پر شدن دانه، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در سنبله ، عملکرد بیولوژیک، محتوای کلروفیل و ارتفاع گیاه در سطح یک در صد اختلاف معنی دار وجود دا رد. ترکیبات شیمیایی (ماده خشک، پروتئین خام، الیاف خام، خاکستر، چربی خام، کلسیم، فسفر، عصاره عاری از نیتروژن، قند و نشاسته) بر اساس روش های استاندارد (AOAC, 2000) اندازه گیری شد. میزان میانگین ترکیبات ضد تغذیه ای موجود در سیزده رقم تریتیکاله از قبیل بتاگلوکان کل، بتاگلوکان محلول، بتاگلوکان نامحلول، آرابینوزایلان کل، فیبر محلول، فیبر نامحلول و مجموع فیبر محلول و نا محلول به ترتیب برابر با ۰٫۹۵۰، ۰٫۰۱۸، ۰٫۹۳۱، ۳٫۹۸، ۱٫۱۴، ۱۸٫۷۵ و ۱۹٫۸۹ درصد بود. همچنین نتایج حاصل از اندازه گیری میزان مواد ضد تغدیه ای (بتاگلوکان کل و آرابینوزایلان کل)، نشان داد که میزان آرابینوزایلان کل به دست آمده، نسبت به میزان بتاگلوکان کل بیشتر بوده و بنابراین آرابینوزایلان مهم ترین و عمده ترین ماده ضد تغدیه ای موجود در تریتیکاله را تشکیل می دهد. لاین ET-82-15 با داشتن بالاترین عملکرد محصول و داشتن پایین ترین ترکیبات ضد مغذی (آرابینوزایلان) به عنوان بهترین لاین مشخص و جهت معرفی به کشاورزان در آزمایشات شرایط زارع (آنفارم) قرار گرفت.