سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد فریدحسینی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نغمه مخبر – دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سوزان سلوتی – دستیار روانپزشکی

چکیده:

لوپوس بیماری اتوایمیون با درگیری ارگانهای متعددی است که در۷۵درصد بیماران درگیر سیستم عصبی میتواندسبب بروز عوارض عصبی روانی متعددی شوددراین گزارش یک مورد آمنزی حادوشدید دربیمارلوپوس بررسی شده است خانم ۲۷ساله با سابقه سه ساله لوپوس در۹۰/۶/۳ بدنبال آپاندکتومی دوهفته قبل دچار فیبریلاسیون بطنی و پس از احیا اختلال هوشیاری و تشنج گردید تمام بررسیها جهت علت ایست قلبی تنفسی نرمال و درمان با سیکلوفسفاماید و پالس کورتون اغاز شد درازمایشها C4 نرمال و C3 کاهش anti-ds DNA anti-nucleosome, anti-Rib.P.prot و آنتی فسفولیپیدها مثبت بودند پروتئینوری ۲+ و هماچوری ۳+وگرانولارکست ۲۰درصد بدون عفونت باکتریال بود. مهمترین شکایت بیمار اختلال حافظه بود خلق وی افسرده نسبت به اطرافیانس بدبین بود. آسیب جدی به مغز طی یک روند ایمنولوژیک فعال میتواند سبب اختلال حافظه و شناخت آمنزی پایدار آنته گراد و رتروگرید و اختلال مشخص درعملکرد هوشی گردد.