مقاله (گزارش کوتاه علمی) پارامترهای هماتولوژیکال مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به رودخانه تجن (مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: (گزارش کوتاه علمی) پارامترهای هماتولوژیکال مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به رودخانه تجن (مازندران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید
مقاله رودخانه تجن
مقاله پارامترهای هماتولوژیکال
مقاله Rutilus frisii kuttum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی کارسالاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مینا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در یک بررسی یکساله از فروردین ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۸۷ تعداد ۱۲ عدد مولد ماده ماهی سفید با میانگین طول ۴۶٫۶۹ سانتی متر و وزن ۸۳۵٫۸۳ گرم و ۱۸ عدد مولد نر ماهی سفید با میانگین طول ۴۵٫۲۶ سانتی متر و وزن ۸۱۷٫۲۲ گرم در ۳ گروه سنی (+۳، +۴ و +۵ سال) در زمان مهاجرت به رودخانه تجن در استان مازندران جمع آوری شدند. پس از بیومتری ماهیان، از آنها خون گیری به عمل آمد. خون مورد نظر توسط سرنگ از ساقه دمی گرفته شده، سپس به ویال هایی حاوی هپارین (ماده ضد انعقاد خون) ریخته و به آرامی تکان داده شد. سپس پارامترهای خون شناسی با روش های استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پارامترهای هماتولوژیکال نشان داد که گلبول قرمز بیشترین (۱۱۸۱۱۳۳۳٫۳۰) و مونوسیت (۰٫۷۳) کمترین مقدار از فاکتورهای خونی را داشتند. مقایسه پارامترهای هماتولوژیکال مولدین نر و ماده نشان داد که ماهیان مولد نر و ماده از نظر میانگین Mon اختلاف معنی دار آماری داشتند .(P<0.05) ولی از نظر میانگین هایW.B.C Count, R.B.C Count ، Hb, H.C.T، M.C.V، M.C.H، Lym، Neu اختلاف معنی دار آماری نداشتند (P>0.05) نتایج نشان داد که در بین گروه های سنی از نظر میانگین Neu اختلاف معنی دار آماری داشتند (P<0.05) ولی از نظر میانگین هایW.B.C Count , R.B.C Count ، Hb, H.C.T، M.C.V، M.C.H، Lym،Mon اختلاف معنی دار آماری نداشتند (P>0.05)