مقاله گزارش کوتاه علمی: مقایسه پراکنش پرتاران و شاخص های زیستی آنان در منطقه بین جزر و مدی بحرکان در دو فصل پاییز و بهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: گزارش کوتاه علمی: مقایسه پراکنش پرتاران و شاخص های زیستی آنان در منطقه بین جزر و مدی بحرکان در دو فصل پاییز و بهار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحرکان
مقاله پرتاران
مقاله تنوع گونه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مطهره
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهیه علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرتاران، گروهی از ماکروبنتوزها هستند که به دلیل بالا بودن غنای گونه ای و تنوع بسیار زیاد در محیط های آبی و همچنین حضورشان در انواع بسترها و زیستگاه های دریایی و نقش آن ها در زنجیره غذایی آب ها، مورد توجه بسیاری از بوم شناسان در سراسر دنیا قرار گرفته اند. به منظور تعیین و مقایسه پراکنش پرتاران در ساحل بحرکان، نمونه برداری از ساحل منطقه، از ۵ ایستگاه مختلف در فصل های پاییز و بهار انجام شد. رسوبات مربوط به هر ایستگاه، پس از انتقال به آزمایشگاه از الک ۰٫۵ میلی متر عبور داده شدند. پرتاران پس از شستشو و رنگ آمیزی در حد جنس و در مواردی گونه توسط کلیدهای شناسایی موجود، شناسایی گردیدند. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در محیط اندازه گیری شدند. سپس شاخص های زیستی تنوع، غالبیت، غنای گونه ای و یکنواختی در هر ایستگاه محاسبه شدند. در فصل پاییز خانواده های Syllidae با ۵۵ درصد و Cossuridae با ۲۵ درصد و در فصل بهار خانواده های Nephtyidae با ۲۸ درصد، Syllidae با ۲۴ درصد و Glyceridae با ۱۴ درصد بیش ترین فراوانی پرتاران را به خود اختصاص داده اند. تراکم پرتاران در فصل بهار (۲۱۲۱ فرد در مترمربع) بیش تر از فصل پاییز (۱۸۵۳ فرد در مترمربع) بوده است. فراوانی مواد غذایی و مناسب تر بودن شرایط محیطی در این فصل سبب افزایش تعداد گونه ها گردیده است. تنوع پرتاران در بسترهای گلی منطقه در مقایسه با دیگر بسترها کم تر بوده است اما در مقایسه با مطالعات پیشین، تنوع افزایش یافته است. به نظر می رسد ساخت بسترهای مصنوعی از دلایل افزایش تنوع در منطقه می باشد.