مقاله گزارش کوتاه علمی: غلظت فلزات سنگین در رسوب و ماهی شبه شوریده (Johnius belangerii) صید شده از خور موسی در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: گزارش کوتاه علمی: غلظت فلزات سنگین در رسوب و ماهی شبه شوریده (Johnius belangerii) صید شده از خور موسی در استان خوزستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله خور موسی
مقاله شبه شوریده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پورمنیخ فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلزات سنگین به دلیل پایداری در محیط قادر به انتقال در طول زنجیره های غذایی می باشند. بنابراین مصرف موجودات سطوح بالای این زنجیرها توسط انسان باعث ایجاد مسمومیت فلزی در آن ها می گردد. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین در رسوبات و ماهی شبه شوریده براساس میکروگرم بر گرم وزن خشک سنجیده شد. غلظت فلزات در بافت ها و رسوبات با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بالاترین غلظت در رسوبات مربوط به فلزات کادمیوم، کبالت، مس، نیکل و سرب است. بیش ترین غلظت یافت شده برای فلزات در بافت ماهیچه برابر ۰٫۱۴، ۰، ۱٫۶۸، ۲٫۷۶ و ۴٫۲۷ و در بافت کبد برابر ۷٫۰۲، ۱٫۰۳، ۵٫۹۷، ۲٫۲۶ و ۳٫۵۸ میکروگرم بر گرم به ترتیب برای فلزات کادمیوم، کبالت، مس، نیکل و سرب می باشد. غلظت تمام فلزات در بافت ماهیچه از استانداردهای FAO، WHO، NHMRC و TEG پایین تر بود.