مقاله گزارش کوتاه علمی: بررسی وضعیت فلزات سنگین (سرب، کادمیم و نیکل) در خاک های منطقه مغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۲۴۳ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: گزارش کوتاه علمی: بررسی وضعیت فلزات سنگین (سرب، کادمیم و نیکل) در خاک های منطقه مغان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک
مقاله عناصر سنگین
مقاله کودهای شیمیایی
مقاله آب
مقاله زراعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام پور تهمینه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح نصرت آباد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سروی مغانلو وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از کودهای شیمیایی، آفت کش ها و ضایعات صنعتی و رهاسازی ضایعات در مزارع باعث آلودگی زمین های کشاورزی گردیده است. به منظور بررسی میزان تجمع عناصر سنگین در خاک های زراعی منطقه مغان، تعداد ۱۳۱ نمونه از خاک های مناطق مختلف زراعی (۹ منطقه)، غیرزراعی و آب آبیاری تهیه گردید. پس از عصاره گیری از نمونه ها میزان عناصر سرب، کادمیم و نیکل با استفاده از روش لیندسی و نورول مورد اندازه گیری قرار گرفتند. تجزیه آماری داده های به دست آمده از اندازه گیری عناصر در خاک های زراعی و غیرزراعی از نظر این عناصر نشان داد، اختلاف آماری معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد بین خاک های زراعی و غیرزراعی در همه مناطق وجود دارد. به طوری که در خاک های زراعی میزان تجمع سرب ۳ برابر، کادمیم ۲۰ برابر و نیکل ۵ برابر نسبت به خاک های غیرزراعی بود که علت آن ممکن است مصرف بی رویه سم و کود در زمین های زراعی و استفاده از آب آبیاری آلوده باشد.