مقاله گزارش کوتاه علمی: امکان پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با غذای پلت شده در حوضچه های فایبرگلاس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: گزارش کوتاه علمی: امکان پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با غذای پلت شده در حوضچه های فایبرگلاس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور معمولی
مقاله پرورش تک گونه ای
مقاله پلت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: فارابی سیدمحمدوحید
جناب آقای / سرکار خانم: حافظیه محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی پرورش متراکم ماهی کپور به مدت ۸ هفته در حوضچه های فایبرگلاس (ابعاد ۲×۲ متر) با غذای پلت شده صورت گرفت. تعداد ۲۰۱ عدد بچه ماهی کپور Cyprinus carpio با میانگین وزنی کم تر از ۱۰۰ گرم انتخاب و در ۳ تیمار (۵۰> گرم، ۷۰-۵۰ و ۱۰۰-۷۰ گرم) با ۳ تکرار تقسیم گردید. بین وزن بچه ماهیان در تکرارهای تیمارهای مربوطه در ابتدای آزمایش اختلاف معنی دار آماری نداشته است. غذای پلت رایج در بازار برای تغذیه ماهیان انتخاب و با میانگین ۴ درصد وزن بدن در روز، غذادهی صورت گرفت. نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد که میانگین نرخ رشد ویژه تیمار اول (۰٫۵۴) بیش تر از تیمار دوم (۰٫۳۴)، ولی با تیمار سوم (۰٫۴۶) اختلاف معنی دار آماری نداشته است. همچنین ضریب تبدیل غذایی تیمار اول (۵٫۲۸) و تیمار سوم (۶٫۰۹) کم تر از تیمار دوم (۸٫۷۵) بوده است (P<0.05) درصد نرخ رشد نسبی تیمار اول (۳۵٫۶۶) و تیمار سوم (۲۰٫۹۱) کم تر از تیمار دوم (۲۹٫۲۴) بوده است (P<0.05) بررسی ها نشان داد که امکان نگهداری و پرورش تک گونه ای ماهی کپور معمولی در ابعاد کوچک با استفاده از جیره مصنوعی با وجود تغییرات کیفی آب، وجود دارد. اما در این بررسی میزان ضریب تبدیل غذایی به نسبت بالا و نرخ رشد پایین بوده است.