مقاله گزارش یک مورد Clear Cell Odontogenic Carcinoma در فک پایین (گزارش مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۷۳ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: گزارش یک مورد Clear Cell Odontogenic Carcinoma در فک پایین (گزارش مورد)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومورهای ادونتوژنیک
مقاله کارسینوما
مقاله فک پائین
مقاله تومور متاستاتیک کلیه با سلول روشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مریدانی شیلا
جناب آقای / سرکار خانم: عدالت مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح آزاد وحید
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه: کارسینوم ادنتوژنیک با سلول روشن(CCOC)  یک تومورادنتوژنیک نادر و مهاجم است که بیشتر در فک پایین و دهه سنی ۵ تا ۷ دیده می شود. این ضایعه بیشتر در زنان گزارش شده و توانایی عود مکرر، متاستاز منطقه ای و دوردست را دارد. تشخیص این ضایعه امری چالش برانگیز بوده و با توجه به تعداد کم گزارش شده از این ضایعه در دنیا، شناسایی ابعاد بالینی، رادیولوژیک، میکروسکوپی و پیش آگهی این ضایعه حائز اهمیت می باشد.
معرفی مورد: مردی ۴۰ ساله با تورم در ناحیه تنه و راموس صعودی سمت چپ فک پایین به دندانپزشک مراجعه کرد و با تشخیص عفونت و آبسه، دندان عقل بیمار کشیده شد. با ادامه درد و تورم، بیمار به جراح فک و صورت مراجعه کرد. در کلیشه پانورامیک ضایعه ای رادیولوسنت چند حجره ای با حدود مشخص و
partially corticated مشاهده شد. ضایعه به روش جراحی خارج شد و در نمای میکروسکوپی مشخصات هیستوپاتولوژیک CCOC مشاهده شد. از نظر ایمونوهیستوشیمی سلولهای تومور برای Pancytokeratin و Epithelial Membrane Antigen مثبت و برایVimentin ،SmoothMusle Actin ،HMB-45   Desmin ومنفی بودند. S100 به طور ضعیف مثبت شد.
نتیجه گیری: به علت تشابهات بافت شناسی، در تشخیص افتراقی این ضایعه با دیگر ضایعات حاوی سلول روشن، باید تومورهای غدد بزاقی، تومورهای متاستاتیک و سایر تومورهای ادنتوژنیک حاوی سلول روشن در نظر گرفته شوند.