مقاله گزارش یک مورد ولولوس سکوم در آقای ۵۲ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۵۲۲ تا ۵۲۵ منتشر شده است.
نام: گزارش یک مورد ولولوس سکوم در آقای ۵۲ ساله
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولوولوس
مقاله سکوم
مقاله همی کولکتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدری زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مشهدی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: روانبخش منیره
جناب آقای / سرکار خانم: قربانیان احسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ولوولوس سکوم علت غیر شایعی برای انسداد روده بزرگ در کشورهای توسعه یافته است. از نظر شیوع ولوولوس سکوم، دومین علت ولوولوسهای کولون می باشد که ۱۰ تا ۴۰ % موارد ولوولوس کولون و ۲ % از کل موارد انسدادهای روده را شامل می شود.
معرفی بیمار: در این گزارش یک مرد ۵۲ سا له با ولوولوس سکوم معرفی می شود. در این بیمار سکوم به صورت اگزیال حول محور عروق ایلئوکولیک چرخیده و به شدت متسع شده بود. در برخی نقاط دچار گانگرن به صورت پچی شده بود ولی پرفوره نشده بود.
نتیجه گیری: در اغلب موارد ولولوس سکوم رزکسیون به صورت همی کولکتومی راست مناسب است، اما فقط در بیمارانی که درجات بالایی از کوموربیدیتی دارند و روده قابل حیات است می توان سکوپکسی را بدون رزکسیون روده در نظر داشت.