مقاله گزارش یک مورد نادر کانسر کلیه با متاستاز به سرویکس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم دی ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: گزارش یک مورد نادر کانسر کلیه با متاستاز به سرویکس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومور سلول کلیوی
مقاله سرویکس
مقاله متاستاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: جودی منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تومور سلول کلیوی، توموری غیر قابل پیش بینی و با رفتار تهاجمی است؛ به گونه ای که ۵۰-۳۰ درصد بیماران در زمان تشخیص تومور، متاستاز داشته اند. مهمترین نواحی متاستاز این تومور، استخوان ها، ریه، کبد و مغز می باشد اما متاستاز این تومور به سرویکس بسیار نادر می باشد و تنها چند مورد در دنیا گزارش شده است.
گزارش مورد: بیمار، خانمی ۵۷ ساله بود که با درد غیر اختصاصی شکمی از ۱۰ ماه قبل مراجعه کرده بود. طی این مدت، خونریزی واژینال و کاهش وزن نداشت. پس از انجام سی تی اسکن شکم و لگن و رویت توده ای در بخش فوقانی کلیه چپ، تحت نفرکتومی قرار گرفت. گزارش پاتولوژی نمونه ارسالی، کارسینوم سلول کلیوی با درجه بدخیمی سه بود که گسترش به کپسول کلیه داشت، اما کپسول پاره نبود و درگیری لنف نود نیز نداشت. پس از عمل، درد بیمار کاهش یافت و با توجه به حذف کامل تومور، تحت درمان های تکمیلی قرار نگرفت. پس از حدود یک سال پیگیری در سونوگرافی و سی تی اسکن، توده ای در سرویکس مشاهده شد و بیمار تحت هیسترکتومی قرار گرفت که در پاتولوژی نمونه هیسترکتومی، متاستاز RCC به سرویکس گزارش شد.
نتیجه گیری: این گزارش بر احتمال متاستاز
RCC به سرویکس، علی رغم نادر بودن آن تاکید دارد.