مقاله گزارش یک مورد شوانوم با تظاهر درد سیاتیکی (گزارش مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۲۷۲ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: گزارش یک مورد شوانوم با تظاهر درد سیاتیکی (گزارش مورد)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد سیاتیکی
مقاله شوانوم
مقاله تومور
مقاله عصب محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارفرد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی گورچین قلعه حجت
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده گان شیرازی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ظهوری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری نیا سمیه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شوانوم تومور غلاف عصبی است که اغلب ماهیت خوش خیم و رشد آهسته داشته و منفرد و کپسول دار است. این تومور می تواند از هر عصب محیطی که دارای سلول شوان است، مانند قسمت انتهایی اعصاب کرانیال هم منشاء بگیرد. هدف این مطالعه گزارش یک مورد شوانوم با تظاهر درد سیاتیکی بود.
معرفی بیمار: بیمارخانم ۳۰ سالهای بود که از درد سیاتیکی شدید و طول کشیده اندام تحتانی راست شکایت داشته و انتشار درد را به ناحیه گلوتئال ذکر می کرد. احساس توده در خلف ران داشت و در معاینه یک توده برجسته، با حدود نامشخص، به ابعاد حدود ۱۵×۱۰ سانتی متر در این ناحیه قابل لمس بود که قوام سفت داشت و در لمس دردناک بود. این توده در MRI خارج عضلانی بود که در خلف قسمت میانی ران راست قرار داشت و در W1T1 ایزوسیگنال و در W2T2 هیپرسیگنال بود. یافته های حین جراحی نشان دهنده منشاء تومور از یکی از شاخه های فرعی عصب سیاتیک بود که اثر فشاری روی عصب سیاتیک داشت. حین جراحی توده و شاخه فرعی عصب برداشته شده و پاتولوژی شوانوم بود.
نتیجه گیری: در بیماران مراجعه کننده با درد سیاتیکی، شوانوم عصب یکی از تشخیص های افتراقی است و لازم است در بررسی بیمار مد نظر قرار گیرد.