مقاله گزارش یک مورد شوانومای پاروتید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۳ منتشر شده است.
نام: گزارش یک مورد شوانومای پاروتید
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوانومای
مقاله نئوپلاس
مقاله پاروتید
مقاله نوریلموما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نبی ئیان مینو
جناب آقای / سرکار خانم: زرمهی صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شوانوما، نئوپلاسم خوش خیم نسبتا نادر است که ۴۸-۲۵ درصد موارد آن در سر و گردن یافت می شود. این تومور از سلول های شوان و غلاف عصب منشاء می گیرد. شکایت اصلی در این تومور تورم بدون نشانه است. گرچه آسپیراسیون برای این تومورها استفاده می شود ولی ماهیت آنها فقط بعد از بررسی هیستوپاتولوژی مشخص می گردد. تشخیص شوانوما قبل از جراحی بسیار مشکل است.
شرح حال: بیمار خانم ۲۴ ساله بود که با توده ای در قدام گوش چپ از سه سال قبل، به بیمارستان مراجعه نمود. بیمار درد خودبخود نداشت. ضایعه متحرک و در لمس عمقی دردناک بود. CT با کنتراست برای بیمار انجام شد. در CT افزایش اندازه پاروتید چپ و یک توده هیپودنس در وسط دیده شد. برای بیمار (FNA: Fine Needle Aspiration) انجام شد و جواب آن پلئومورفیک آدنوما گزارش شد. بیمار تحت عمل جراحی برداشت لوب سطحی پاروتید قرار گرفت. در بررسی میکروسکوپی شوانومای پاروتید با تغییرات کیستیک دیده شد.
بحث و نتیجه گیری: پاروتید یک مکان نادر برای شوانوماست. هیچ یافته تصویری پاتوگنومیک این ضایعه نیست. فقط ۱۷٫۶ درصد از شوانوماهای پاروتید گزارش شده قبل از جراحی تشخیص داده شده بودند. (FNA) نیز یک روش غیرقابل اعتماد برای تشخیص تومور است زیرا در بیشتر موارد نشان دهنده تومور خوش خیم غده بزاقی یعنی پلئومورفیک آدنوما می باشد.