مقاله گزارش یک مورد آنوفتالمی (Anophthalmia) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۹۴ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: گزارش یک مورد آنوفتالمی (Anophthalmia)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنوفتالمموس
مقاله کاسه چشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی سوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آنوفتالمی و میکروفتالمی به صورت نبودن یک چشم یا وجود یک چشم کوچک در اربیت تعریف می شود که در بیش از ۵۰ درصد موارد با آنومالی های سیستمی همراه است و علل متعدد محیطی و کروموزومی دارد. امکان تشخیص پیش از زایمان با روش های تصویربرداری مثل سونوگرافی و نیز ارزیابی سیتوژن مایع آمنیون امکان پذیر است و درمان ایده ال باید هرچه زودتر بعد از زایمان آغاز شود. به علت نادر بودن این بیماری یعنی ۳۰-۱ در هر ۱۰۰۰۰۰ تولد و نیز اهمیت آن در اینجا یک مورد آنوفتالمیا معرفی می شود.
معرفی مورد: بیمار نوزاد پسر یک روزه حاصل زایمان سزارین به علت وضعیت بریچ بود که در معاینه روز اول پس از زایمان متوجه شکاف های پلکی تنگ و نداشتن گلوب شدند. بررسی زیادی انجام شد. بیمار انگشتان بلند دست داشت و در پاهایش فقط ۴ انگشت به صورت syndactyly دیده می شد. در سونوگرافی B، A و MRI هیچ نشانه ای از گلوب در اربیت وجود نداشت. آزمایش های Torch منفی بود، عامل خطر محیطی خاصی در بیمار یافت نشد. پدر و مادر بیمار نسبت خانوادگی (دختر دائی– پسرعمه) داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به نداشتن عوامل خطر مهم در مادر این نوزاد، به نظر می رسد ژنتیک و موتاسیون در آن دخالت داشته است. تشخیص بیماری قبل از زایمان با تصویربرداری جنین (سونوگرافی،CT-Scan ،MRI ) امکان پذیر است، لذا پیشنهاد می کنیم به ا ین نکته توجه ویژه شود.