مقاله گزارش وقوع سنگ مثانه و درمان جراحی آن در اسبچه خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۲۰۳ تا ۱۲۰۶ منتشر شده است.
نام: گزارش وقوع سنگ مثانه و درمان جراحی آن در اسبچه خزر
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ مثانه
مقاله کلسیم اگزالات
مقاله سیستوتومی
مقاله اسبچه خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحیان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سخا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مریدپور روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: عظمایی سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: موسویان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعدی نام فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسبچه خزری نریان ۳ ساله به وزن تقریبی ۳۰۰ کیلوگرم با علایم بی اختیاری ادراری، تنسموس، هماچوری، ضعف عمومی، کم آبی و بیقراری به درمانگاه دام های بزرگ دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ارجاع داده شد. پس از معاینات بالینی و اولتراسونوگرافی ترانس واژینال وقوع توده ای هایپراکو در مثانه محرز گشت. سپس بیمار جهت جراحی سیستوتومی از رهیافت سلیوتومی به شکل استاندارد آماده سازی شد. پس از برش مثانه سنگ نسبتا بزرگ (تیپ II) و مضرس به آرامی از مخاط مثانه جدا گردید و پس از ارسال به آزمایشگاه ترکیب %۵۰ کلسیم اگزالات، %۳۰ کلسیم و آمونیوم گزارش گردید. بعد ازگذشت ۱۰ روز و مراقبت های پس از عمل مناسب، علایم بهبودی حاصل گشت. تشخیص صحیح نوع سنگ های ادراری و مداخله به هنگام و استاندارد جراحی سبب جلوگیری از بروز مشکلات انسدادی ادراری در اسبچه های خزر می گردد.