مقاله گزارش هفت مورد پیوند مغز استخوان در بیمارستان کودکان امیرکلا بابل از سال ۹۰ – ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: گزارش هفت مورد پیوند مغز استخوان در بیمارستان کودکان امیرکلا بابل از سال ۹۰ – ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیوند مغز استخوان
مقاله بتا تالاسمی ماژور
مقاله بیماری پیوند علیه میزبان
مقاله شکست در پیوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی نشلی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هادی پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بنی هاشمی سیده خانم
جناب آقای / سرکار خانم: بهکار مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده سلجوقی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: علی نتاج زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بنی هاشمی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: میکانیکی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افراد تالاسمی ماژور بدون پیوند مغز استخوان مجبورند همیشه خون تزریق کنند و به خاطر افزایش بار آهن ناشی از تزریق خون دچار عوارض متعدد می گردند. با انجام پیوند مغز استخوان این افراد نیاز به تزریق خون نخواهند داشت. نتایج هفت مورد پیوند مغز استخوان در بیمارستان امیرکلا گزارش می گردد.
گزارش موارد: از بین بیماران تالاسمی داوطلب هفت بیمار، دارای دهنده با Human Leukocyte Antigen (HLA) سازگار بودند. چهار نفر (۵۷%) دختر و سه نفر (۴۲%) پسر بودند. میانگین سن بیماران ۱۰٫۸۶±۵٫۵۸ سال بود. دهنده های پیوند سه مورد خواهر، دو مورد برادر، یک مورد خاله و یک مورد پدر بودند. در چهار مورد (۵۷%) سلول های بنیادی از مغز استخوان و سه مورد (۴۲%) از Peripheral Blood Stemcell (PBS) بوده است. هیچ موردی از شکست در پیوند یا پس زدن پیوند مشاهده نشد. یک مورد بیماری پیوند علیه میزبان Graft Versus Host Desease (GVHD) حاد شدید )درجه IV) اتفاق افتاد. میانگین مدت بستری بیماران (۳۷٫۷۱±۱۰٫۳۲) روز بود. میانگین مدت پیگیری بیماران پیوند شده بعد از پیوند (۳۵۳٫۱۴±۱۵۲٫۱۳۳) روز بود. همه بیماران غیروابسته به تزریق خون شدند. آخرین کایمریسم در همه آنها بیشتر از ۹۰% می باشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که بیماران تالاسمی ماژور، با پیوند مغز استخوان غیروابسته به تزریق خون شده و هیچ موردی از شکست در پیوند یا پس زدن پیوند رخ نداد.