مقاله گزارش نتایج کوتاه مدت ۳ مورد ازوفاگوگاستروستومی با استپلر خطی؛ گزارش کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۷۰ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: گزارش نتایج کوتاه مدت ۳ مورد ازوفاگوگاستروستومی با استپلر خطی؛ گزارش کوتاه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازوفاگوگاستروستومی
مقاله آناستوموز
مقاله کانسر مری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی فیاض

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رایج ترین روش جراحی در درمان سرطان مری، روش ازوفاژکتومی ترانس هیاتال با جایگزینی معده و آناستوموز ازوفاگوگاستریک در گردن است. از عوارض مهم این روش خطر نشت آناستوموز و تنگی است. شواهدی از مزایای استفاده از اناستوموز با استپلر خطی نسبت به اناستوموز دستی وجود دارد. با توجه به این مطلب که این روش در ایران بصورت بسیار محدود انجام شده است هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج ۳ مورد ازوفاگوگاسترستومی با استپلر خطی می باشد.
گزارش موارد: بیمار اول آقای ۷۷ ساله است که بدلیل سرطان مری تحت آناستوموز با استپلر خطی قرار گرفت و بعد از ۱۲ روز بدون هیچ عارضه ای ترخیص شد. بیمار دوم آقای ۸۱ ساله است که با شکایت اختلال بلع با تشخیص کانسر مری تحت عمل مشابه قرار گرفت که ۱۳ روز بعد از عمل جراحی بدون مشکل خاصی مرخص شد. مورد سوم خانم ۷۳ ساله که بعد از انجام ۴ نوبت کموتراپی تحت جراحی قرار گرفت و ۱۸ روز بعد از جراحی بدون عوارض از بیمارستان ترخیص شد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه پیشنهاد دهنده عوارض کمتر و مزایای بیشتر آناستوموز به روش استپلر خطی نسبت به روش دستی می باشد. با این حال مطالعات مورد شاهدی جهت تائید این مطلب ضروری می باشد.