مقاله گزارش مورد نادری از جسم خارجی دوطرفه در ریه (گزارش مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: گزارش مورد نادری از جسم خارجی دوطرفه در ریه (گزارش مورد)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپیراسیون
مقاله پنومونی
مقاله برونکوسکوپی
مقاله ویزینگ
مقاله آسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اوصیا سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش المیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بلع جسم خارجی در یک فرد سالم با مکانیسم غیرارادی عضلات و رفلکس بلع جلوگیری خواهد شد. در کودکان آسپیراسیون جسم خارجی شیوع بیشتری دارد و ممکن است تهدیدکننده حیات باشد. تشخیص به موقع بیماری در مرحله بدون علامت و درمان اورژانسی برونکوسکوپی بیمار بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو یک شیرخوار مبتلا به بلع جسم خارجی دو طرفه در برونکوس راست و چپ و برونکوسکوپی گزارش می گردد.
مواد و روشها: شیرخوار پسر ۲۰ ماهه ای به علت تنگی نفس و تب مراجعه کرده که شرح حالی مشکوک از بلع جسم خارجی حدود سه ماه قبل را ذکر می کردند، که دو بار به علت پنومونی در مراکز درمانی درمان شد. در معاینه ویزینگ دو طرفه در سمع ریه و دیسترس شدید تنفسی داشته است. در عکس ریه پر هوایی دو طرفه ریه داشته است که با توجه به شرح حال و معاینه فیزیکی جهت بیمار برونکوسکوپی انجام شد که موفق به خارج کردن جسم خارجی، تخمه در برونکوس راست و مغز آن از برونکوس چپ شدیم و سپس با حال عمومی خوب مرخص شد.
نتیجه گیری: بلع جسم خارجی ممکن است تظاهرات غیرمعمول به خصوص در سنین پایین داشته و به ندرت ممکن است هر دو برونکوس را درگیر نماید و با بیماری هایی نظیر پنومونی و آسم اشتباه گردد، و اقدام سریع برونکوسکوپی اورژانسی، ضروری است.