مقاله گزارش مورد: القای ویتیلیگو با داروی دیفن سیپرون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۴۶ تا ۲۳۵۱ منتشر شده است.
نام: گزارش مورد: القای ویتیلیگو با داروی دیفن سیپرون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیفن سیپرون
مقاله گزارش مورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کشت مند گلاویژ
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیفن سیپرون (DCP) یک آلرژن تماسی است که در درمان اختلال های پوستی مانند Alopecia areata کاربرد دارد. ویتیلیگو عارضه نادر شناخته شده ای است که در اثر درمان با دیفن سیپرون در موضع درمان و همچنین مناطق دور از درمان تشکیل می شود.
گزارش مورد: در این مطالعه، مردی ۳۷ ساله مبتلا به بیماری پیشرفته Alopecia، و نیز ریزش ابرو و مژه گزارش می شود. وی دارای لکه های ویتیلیگو (لکه های سفیدرنگ) روی پوست سر و بازو بود که این لکه ها فاصله زیادی از محل مصرف داروی دیفن سیپرون داشت. بیمار دوم خانمی ۴۲ ساله بود که با سابقه ۲۵ ساله ریزش مو و همچنین مصرف ۳ ماهه داروی دیفن سیپرون همراه با تعدادی لکه سفید روی پوست سر با فاصله از محل استفاده از دارو در هفته ششم گزارش شده است. با توجه به نبود سابقه خانوادگی ویتیلیگو در هر ۲ مورد گزارش شده، فرضیه ویتیلیگوی نهفته مورد تایید قرار نگرفت. تست مثبت Patch در بازوی چپ یکی از بیماران نقش مستقیم دیفن سیپرون را به عنوان عامل وقوع ویتیلیگو پیشنهاد داد.
نتیجه گیری: اگرچه پروسه پیشرفت ویتیلیگو توسط دیفن سیپرون غیر قابل پیش بینی است و کاهش رنگدانه در پوست ممکن است به طور نامحدود باقی بماند، اما با توجه به موارد مشاهده شده بیشنهاد می شود که راجع به اثر نامطلوب این دارو قبل از شروع درمان به بیماران آگاهی کافی داده شود.