مقاله گزارش مورد، گزارش یک عارضه نادر در بیماران دارای لوله ژژنوستومی (ورود خود به خود لوله ژژنوستومی به داخل روده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۸۰ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: گزارش مورد، گزارش یک عارضه نادر در بیماران دارای لوله ژژنوستومی (ورود خود به خود لوله ژژنوستومی به داخل روده)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژژنوستومی- ابزار
مقاله ژژنوستومی- عوارض
مقاله درمان حمایتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی منش جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کچویی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لوله تغذیه ای ژژنوستومی در مواردی که فرد توانایی تغذیه از راه دهان را ندارد، به عنوان یک روش مورد قبول در تغذیه روده ای مطرح است. با وجود تمام مزیت های تعبیه لوله ژژنوستومی، در بیماران دارای لوله ژژنوستومی عوارضی مانند مکانیکال، عفونی، معدوی- روده ایی و متابولیک دیده می شود. یک عارضه نادر در این بیماران ورود خود به خودی لوله ژژنوستومی به داخل روده است که به تعداد محدود گزارش شده است. این اتفاق بیمار را در معرض خطر انسداد روده قرار می دهد، بنابراین، روش درمان این عارضه مورد بحث می باشد.
معرفی مورد: در این مقاله به معرفی یک مورد مهاجرت خود به خود لوله ژژنوستومی به روده باریک، که ۲ ماه پی از تعبیه در یک زن ۶۱ ساله با سابقه سرطان مری رخ داده بود، پرداخته شده است، بیمار بعد از ۱۵ روز درمان حمایتی، لوله را دفع کرد.