سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی علی آبادی – هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
زهرا عبدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد م

چکیده:

کانسار بوکسیت بنیون در ۱۰ کیلومتری محلات در استان مرکزی واقع شده است. مطالعات چینه شناسی حاکی از قرارگیری این ذخیره معدنی بر روی سنگهای آهکی به سن پرمین می باشد وبر همین اساس می توان آن را از نوعبوکسیت های استراتیفرم ( لایه ای پیوسته تا نیمه پیوسته) با بستر کربناتی دانست. نتایج حاصل از آنالیز کانی شناسی XRD) نشان می دهد که این کانسارشامل کانی های اصل ی ، برٍثیرین، دیاسپور، روتیل و آمیسیت می باشد. نتایج حاصل ازآنالیز شیمیایی نمونه ها به روش XRF) نشان می دهد که با توجه به درصد بالای آهن موجود در ترکیب شیمیایی نمونه ه ( حدود ۲۲ درصد) می توان اصطلاح بوکسیت آهندار Ferruginous Bauxite را برای این ذخیره به کار بر در مقایسه بوکسیت بنیون با دیگر ذخایر ایران مشخص گردید که به لحاظ ترکیب شیمیایی این کانسار مشابهبا کانسارهای بوکسیتی جاجرم، سرفاریاب و حیدرآباد می باشد. مدول بوکسیت در این کانسار بین ۴/۱۶ تا ۶/۵۳ متغیر بوده و از نظر صنعتی در رده بوکسیت های درجه ۳ قرار می گیرد.با توجه به ترکیب شیمیایی این کانسار بویژه مقدار آلومینیم و مدول بوکسیت و دیگر بررسی های صورت گرفتهبوکسیت موجود در این کانسار قابلیت استفاده جهت استحصال فلز آلومینیم، صنایع سیمان و مصارف شیمیای ی دار . د