مقاله گزارش مقدماتی بررسی محوطه های پیش ازتاریخ دشتفسا در سال ۱۳۸۸ استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پیام باستان شناس از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: گزارش مقدماتی بررسی محوطه های پیش ازتاریخ دشتفسا در سال ۱۳۸۸ استان فارس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان فارس
مقاله دشت فسا
مقاله پیش از تاریخ
مقاله گاهنگاری نسبی
مقاله بررسی باستان شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی احمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشت فسا یکی از حوزه های فرهنگی غنی پیش از تاریخ استان فارس است که متاسفانه نام آن در ادبیات باستان شناختی ایران جز در مواردی کوتاه به میان نیامده است. بررسی ها و کاوش های باستان شناسی در استان فارس، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، بطور عمده در حوزه رود کر متمرکز بوده است. هر چند شهرستان فسا نیز اهمیت باستان شناسی خود را با بررسی میروشجی در سال ۷۳ ۱۹۷۲ نمایان ساخت ولی نتایج این بررسی آنچنان که شایسته بود مورد مطالعه قرار نگرفت. به منظور تهیه نقشه باستان شناسی کشور، شهرستان فسا در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ بار دیگر به وسیله تیمی ایرانی به سرپرستی احمدعلی اسدی بررسی شد. در نوشتار حاضر به معرفی ۱۵ محوطه پیش از تاریخی۱ که در بررسی اخیر شناسایی شده است پرداخته می شود. هر چند که بسیاری از محوطه های پیش از تاریخ فسا از لحاظ داده های فرهنگی سطحی فقیر هستند ولی سعی شده است تا یک گاهنگاری نسبی برای هر کدام از محوطه ها نیز ارائه گردد.