مقاله گزارش علمی: نقش دانشکده های معماری در نقشه راه تحقق «معماری شایسته ایران اسلامی» (نمونه موردی: تلاش های دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات معماری ایران از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: گزارش علمی: نقش دانشکده های معماری در نقشه راه تحقق «معماری شایسته ایران اسلامی» (نمونه موردی: تلاش های دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقره کار سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکر و سپاس پروردگار حکیم را سزد که فرصت خدمت در عرصه معماری و شهرسازی ایران اسلامی، در بستر امنیت و سلامت و در پرتو ولایت را به بندگان خود اعطا فرموده است و ما امانتدار این نعمات الهی و میراث گذشتگانمان هستیم و باید در محضرش پاسخ گو باشیم. معماری و شهرسازی ایران همچون دیگر تجربیات مردم این سرزمین، از گذرگاه های گوناگون تاریخی عبور کرده و در سیر تطور و تکوین خود، فراز و فرودهایی را طی نموده و امروز که نزد آنیم، دارای نقاط قوت و ضعفی است که کفه نقاط ضعف آن سنگینی می کند. گواه این مطلب علاوه بر نظر خبرگان، نابسامانی های کالبدی شهرهای بزرگ است که به شهرهای کوچک نیز در حال سرایت است و به تدریج تاثیر آن در ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی شهروندان متجلی می شود. اگر از اندک آثار فاخر و ارزشمند که در اقلیت اند بگذریم، حال و هوای کلی معماری امروز ما، خوب نیست! نه ایرانی است، نه اسلامی و نه حتی در برخی موارد عقلانی و علمی برای بهبود این وضع، معماری ایران نیازمند آن است که مجددا به ترتیب واجد همین سه ویژگی شود، یعنی «عقلانی و علمی، ایرانی و بومی، اسلامی و توحیدی». این سه در طول یکدیگرند.