مقاله گزارش دو گونه از نماتودهای جنس (Eucephalobus Steiner، ۱۹۳۶ (Nematoda: Cephalobidae از مناطق طبیعی استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: گزارش دو گونه از نماتودهای جنس (Eucephalobus Steiner، ۱۹۳۶ (Nematoda: Cephalobidae از مناطق طبیعی استان سمنان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتودها
مقاله ریخت شناسی
مقاله Eucephalobus
مقاله توصیف
مقاله سمنان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرزادی نگین
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسایی نماتودهای آزاد باکتری خوار خانواده Cephalobidae در استان سمنان حدود ۲۰۰ نمونه خاک از نواحی طبیعی طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ جمع آوری گردید. در این بررسی دو گونه از جنس Eucephalobus Steiner, 1936 شامل & Roguska-Wasilewska, 1963) Andrássy, 1967  E. mucronatus (Kozlowska از ریزوسفر درخت جنگلی و هویج و E. striatus (Bastian, 1865) Thorne, 1937 از ریزوسفر درخت بید، خاک و رودخانه جداسازی و شناسایی شدند. در هر دو گونه برجستگی های لبی (labial probolae) کوتاه و نوک تیز بوده ولی در گونه E. mucronatus دم دارای زائده انتهایی و در گونه E. striatus دم بلند و تا حدودی گرزی شکل است. در گونه های مذکور کوتیکول غیرمنقوط و صاف، محفظه دهانی از سه قسمت cheilostom، gymnostom و stegostom تشکیل شده، اسپرماتکا آفست و کیسه عقبی رحم کوتاه می باشد. توصیف گونه ها، جداول اندازه گیری و تصاویر مربوط به آن ها تهیه گردیده است. هر دو گونه برای نخستین بار از استان سمنان و دومین بار از ایران و افراد نر گونه E. striatus برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.