مقاله گزارش خبری: بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقالات چاپ شده در مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: گزارش خبری: بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقالات چاپ شده در مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجله روان شناسی بالینی
مقاله علم سنجی
مقاله مشارکت علمی
مقاله ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان
مقاله دانشگاه سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معرفت رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: صابری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: گنج خانلو سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انتشار مقاله در مجلات علمی پژوهشی، به عنوان یکی از مجراهای ارتباط علمی میان پژوهگشران، به روند توسعه علم و فناوری در کشور ما سرعت بخشیده است. بررسی وضعیت مقالات منتشر شده در نشریات دارای درجه (علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی)، شمایی کلی از آثار انتشار یافته از پژوهشگران در مجلات را در اختیار مدیران نشریات و نیز خوانندگان آنها قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقالات در مجله علمی پژوهشی روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ صورت گرفت.
روش: پژوهش حاضر به شیوه علم سنجی و تحلیل داده ها با کمک نرم افزا اکسل (Excel) انجام شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که ۱۲۸ مقاله در طی بازه زمانی انجام پژوهش، توسط ۴۳۱ نویسنده در مجله روان شناسی بالینی نگارش یافته بود که در مجموع، تعداد ۱۲۴ نفر زن (۲۸٫۸ درصد) و ۳۰۷ نفر مرد (۷۱٫۲ درصد) بوده اند. میانگین تعداد نویسندگان در طی بازه زمانی انجام پژوهش، ۳٫۳۵ بود. یافته ها نشان داد که متخصصان و پژوهشگران «دانشگاه اصفهان» در مجموع با انتشار ۱۸ مقاله، بیشترین سهم را در انتشار مقالات مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان به خود اختصاص داده اند. تنها ۶ مقاله (۴٫۷ درصد) از مجموع ۱۲۸ مقاله منتشر شده در بازه زمانی انجام پژوهش، صرفا دارای یک نویسنده بوده اند. میانگین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات در مجله، ۰٫۷ است.
نتیجه گیری: میزان همکاری گروهی بین تولید کنندگان مقاله در مجله در سطح بالایی قرار دارد.