سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان کاظمی – کارشناس ارشد حشره شناسی
پدرام پورشبانان – کارشناسی ارشد حشره شناسی

چکیده:

باهدف تعیین شناسایی شب پره های خانواده Noctuidae ازلحاظ جایگاه آنان دررده بندی و به همراه مطالعه فون استان سیستان و بلوچستان نمونه برداریهای طی دوسال متوالی ۸۸-۹۰ توسط ۵۰ تله نوری ازنقاطی با طول و عرض جغرافیایی مختلف و همچنین پوشش گیاهی و ارتفاع از سطح دریا متفاوت بین ۱۴۰۰ -۲۶۰۰ متر انجام شد پس از شناسایی جنس ها و گونه ها توسط علائم ظاهری و استخراج اندام تناسلی درمجموع ۶۵ گونه از ۳۵ جنس متعلق به ۱۶ زیرخانواده مشخص گردید که از این میان یک جنس متعلق به زیرخانواده Xyleninae و ۴گونه از زیرخانواده های Catocalinae, Noctuinae, Amphipyrinae, Xyleninae برای فون استان جدید بودند حشرات کامل گونه های جدید توصیف شده و پراکنش و بیونومی آنها ذکر میگردد عکسهای مربوط به حشرات کامل آورده شده است.