مقاله گزارش جدید پنج گونه از خانواده (Pteromalidae (Hym: Chalcidoidea از ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: گزارش جدید پنج گونه از خانواده (Pteromalidae (Hym: Chalcidoidea از ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کردستان
مقاله Pteromalidae
مقاله فون
مقاله پارازیتوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی رفیع جواد
جناب آقای / سرکار خانم: علی پناه ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلی زاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
(pteromalidae Hym: Chlcidoidea) یکی از بزرگترین خانواده های زنبورهای پارازیتوئید است. افراد این خانواده مهمترین دشمنان طبیعی طیف وسیعی از حشرات زیان آور از جمله سخت بالپوشان (Coleoptera)، دوبالان (Diptera)، بالپولکدارن(Lepidoptera) و جوربالان(Homoptera) را در بر می گیرد. بنابراین نقش مهمی را در کنترل بیولوژیکی آفات مهم محصولات کشاورزی بازی می کنند. زنبورهای متعلق به این خانواده در استان کردستان (غرب کشور) در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ توسط تله مالیز جمع آوری و شناسایی شدند که در بین آنها پنج گونه Asaphes vulgaris walker, 1934، Halticoptera longipetiolus Hedqvist، Oodera monstrum Nikoldskaya, 1952، Stenososelma nigrum Delucchi, 1956، Conomorium amplum Walkre, 1935 به عنوان گزارش جدید از ایران هستند.