سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رضا حامد غفاریان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مهندس فرآیند فازهای ۶، ۷ و ۸ – شرکت مجتمع گاز پار
احمد کمالی – کارشناس مهندسی مکانیک، رئیس گروه بازرسی فنی فازهای ۶، ۷ و ۸ – شرکت مجتمع گا
مجتبی زمانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مهندس بازرسی فنی مکانیک-NDT فازهای ۶، ۷ و ۸ – شرک
محمد دلیل کوهی – کارشناس مهندسی مکانیک، مهندس مکانیک فازهای ۶، ۷ و ۸ – شرکت مجتمع گاز پارس

چکیده:

در کار حاضر گزارش یکی از واحد های فرآیندی و نحوه روبرو شدن با آن آورده شده است. خوردگی تیوب کولر های هوایی که به عنوان کولر میانی در واحدهای هوای فشرده استفاده می شوند در صنایع فرآیندی در حاشیه خلیج فارس به تکرار دیده شده است. واحد هوای فشرده از نظر اطمینان پذیری مورد بررسی قرار گرفت و گزارش گروه بازرسی فنی به اختصار آورده شد. احتمالات موجود برای به وجود آمدن خوردگی و راه های مشاهده اثر آن در این کار تحقیق شد. در نهایت راه کارهای موجود برای استفاده از باقیمانده عمر کولرهای هوایی ارائه شد.