سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد زارعیان جهرمی – کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
فریدون پادداشت دهکایی – هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
سیدعلی الهی نیا –

چکیده:

در این تحقیق عامل لکه های غلاف برگ برنج در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. عامل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج از لکه های بیضی شکل روی غلاف برگ برنج نزدیک سطح آب جدا شد و عامل ایجاد کننده بیماری قارچ تشخیص داده شد که تولید اسکلروت های گرد و تخت در سطح محیط کشت می کرد. به علت شباهت های مورفولوژیک وایجاد دو نوع اسکلروت که یکی از آنها شبیه به اسکلروت های قارچ Rhizoctonia solani AG2-2IIIB بود استخراج DNA صورت گرفت و با استفاده از نشانگرهای مولکولی اختصاصی زیر گروه R. solani مورد مطالعه قرار گرفتند ولی عامل بیماری R. solani تشخیص داده نشد و DNA قارچ با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر نشد بنابراین با استخراج DNA و با تکثیر ناحیه ITS و تعیین توالی بازهای این ناحیه عامل بیماری قارچ Sclerotium hydrophilum تشخیص داده شد.