سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهاره دامنکشان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
بهمن پناهی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
محمد اسعدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
سعید حاجیان – موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری ایران

چکیده:

به لحاظ جایگاه ویژه اقتصادی و اجتماعی خرما در مناطق خرما خیز و اهمیت آن به عنوان یک محصول مهم در حوزه باغبانی، توجه به ارتقاء کیفیت این محصول درحد استانداردهای بین المللی وافزایش عملکرد آن ضروری به نظر می رسد. لذا در همین راستا استفاده از فن آوری تکثیر از روش کشت بافت گیاهی در جهت تسریع هر چه بیشتر در دستیابی به این مقصود کمک شایانی نموده است. از مزایای این روش ازدیادی می توان به تکثیر انبوه و سریع ارقامی اشاره کرد که کیفیت محصول و یا کیفیت گرده حاصل از آنها به اثبات رسیده است. تولید نخل های عاری از بیماری های ویروسی، احیای نخلستان های از بین رفته در شرایط جنگ یا خشکسالی موجب شد تا به جای تکثیر خرما به روش سنتی و از طریق پاجوش به دلیل کمبود آن، استفاده از روش کشت بافت مورد توجه قرار گیرد. لیکن احتمال بروز تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در نتاج حاصله وجود دارد .تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت نهال های کشت بافتی خرمای رقم برحی در منطقه جیرفت واقع در استان کرمان انجام گرفت. در این تحقیق تعداد ۲۰ اصله درخت خرمای رقم برحی با سن باردهی ۴ سال به مدت یکسال از نظر ناهنجاری های رویشی و زایشی مورد بررسی قرار گرفتند از جمله ناهنجاری های مشاهده شده یکساله در فازهای رویشی و زایشی می توان به کوتولگی درخت، پیچیدگی گل آذین، خمیدگی انتهایی، وجود تعداد زیاد پاجوشها و تنه جوشها، همچنین گرده افشانی های ناموفق و تولید انواع میوه های پارتنوکارپ ۳ تا ۶ برچهای اشاره کرد.