سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرنگ قاسمی زاده – سرپرست تیم پدیدآورندگان پیکره ، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، شرکت ف نآوری
سعید رحیمی –
مرتضی سلاریان –
علی بهاری سلیم –

چکیده:

این مقاله، اولین پیکره فارسی موازی با تعداد زیادی از زبان های اروپایی را معرفی می نماید. این مقاله، اولین قدم ها را برای ساخت منابع اساسی جهت پردازش زبان فارسی معرفی می نمای د . این مرحله از کار شامل معرفی ویژگی های صرف ی -نحوی زبان فارسی و رمزنگاری آنها بر پایه مدلEAGLES/MULTEXT و منابع خاص MULTEXT-East می باشد. این مقاله پس از معرفی مختصر زبانفارسی، با تاکید بر شیوه نگارش و ویژگی های صرفی-نحوی آن، به ارائه یک دسته بندی جدید برای مقوله های گفتاری فارسی پرداخته و رسم الخطی را جهت ارائه فارسی در محیط دیجیتال ارائه می نمای د . پس از آن آماری از پیکره ساخته شده ارائه می شو د . کار صورت گرفته منحصرا توسط افراد داوطلب و بدون هیچگونه پشتیبانی مالی و یا معنوی از سازمان خاص صورت گرفته است.