سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فاخر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و همکار مهندسین مشاور ه
ایرج رحمانی – مدیر بخش حمل و نقل و تکنولوژی دریایی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترا
مهدی احسانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک و همکار شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

چکیده:

این دستورالعمل برای انجام شناسایی های ژئوتکنیکی در پروژه های دریایی ایران تدوین شده است. شناسایی های ژئوتکنیکی عملیاتی است که به منظور شناخت ژئوتکنیکی زمین و تعیین مشخصات و متغیرهای آن انجام می شود. مقاله حاضر حاوی معرفی این دستورالعمل به جامعه حرفه ای است و گزارشی از تهیه و محتویات دستورالعمل انجام شناسایی های ژئوتکنیک دریایی را ارائه می دهد.اصلی ترین ویژگی این دستورالعمل آنست که تاکنون در پروژه های دریایی ایران دستورالعملی همانند این دستورالعمل وجود نداشته است. حتی در مراجع خارجی هم این دستورالعمل در مورد دریاهای ایران یافت نمی شود. همینطور در این دستورالعمل سعی شده است که مطالب کاربردی و قابل استفاده جامعه حرفه ای باشد و قسمت های سازماندهی از قسمت های تکنیکی و فنی جدا شود.