سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبداله خانی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان،ایران
روح اله شیر علی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران

چکیده:

کمیته گزارشگری یکپارچه بین المللی IIRC رهبران جهان تجارت از جمله شرکت ها سرمایه گذاران حسابداران دارندگان اوراق بهادار مسئولین نظارتی دانشگاهی جامعه مدنی و استانداردسازان را به منظور توسعه یک رویکرد جدید به گزارشگری گردهم آورده است این رویکرد گزارشگری یکپارچه نیاز های قرن ۲۱ را جواب خواهد داد رویکرد مذکور برپایه مالی تفسیر مدیریت مباحث حاکمیتی پاداش و ثبات گزارشگری ساخته شده که این امر نشان دهنده وابستگی داخلی این موضوعات می باشد براین اساس به منظور شکل دادن یک اجماع جهانی جهت رفع نیازهای گزارشگیری IIRC سعی نموده لایه های مختلف گزارشگری را درون یک انسجام یکپارچه گردهم آورد درحقیقت گزارشگری یکپارچه به منظور بهبود و تلفیق شیوه های گزارشدهی موجود برای حرکت به سوی چارچوی گزارشگری هکه اطلاعات مورد نیاز را برای ارزیابی ارزشهای سازمانی درقرن ۲۱ تهیه می کند طراحی شده است.