سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم قاسمی – کارشناسی ارشد حسابداری
رضا داغانی – دانشجوی دکتری حسابداری
وحید اسکو – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

فناوری مبادله الکترونیکی اطلاعات و گزارشگری مبتنی برشبکه گسترده جهانی تنها به کارسازی عملیات دسترسی و کنارگذاشتن شیوه های مبتنی برکاغذ محدود نمی شود بلکه کاربرد آن نقش تعیین کننده ای درافزایش کارایی و بهره وری سازمان ها بهبود مدیریت و روان ساختن معاملات و مراودات بازرگانی دارد و نحوه فعالیت سازمان ها را تغییر می دهد زیرا درتصمیم گیری های مالی توسط مدیران دسترسی آسان ومطمئن به اطلاعات و برقراری ارتباط سریع با بازارها اهمیت و حساسیت خاصی دارد با بهره گیری از مبادله الکترونیکی اطلاعات حسابداری و گزارشگری مبتنی برشبکه گسترده جهانی هزینه تهیه پردازش و کاربرد اطلاعات کاهش می یابد فاصله جغرافیایی و زمان بین واحدهای سازمان از بین می رود و سازمان های گسترده و منشعب بصورت یک عرصه به هم پیوسته و بدون مرز درمی آید درحقیقت مدیریت موثر اطلاعات سبب جابجایی مزیت های سنتی م ی شود و خود به عنوان یک برتری رقابتی نیرومند درصحنه تجارت ظاهر می شود.