سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، دانشجوی دکترای مدرسی معا

چکیده:

این نوشتار در صدد بررسی عوامل و زمینه های جلوه نمایی بانوان است، که به دو عامل درونی (شخصیتی و روانی) و بیرونی (اجتماعی فرهنگی و سیاسی )، می پردازد. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل و زمینههای جلوهنمایی و بیحجابی زنان است. این تحقیق ، باروش کتابخانه ای و استفاده از قرآن کریم و روایات معصومان (ع)، در پی پاسخ گویی به پرسش های تحقیق است و در ضمن از تجارب خوددر مراکز علمی و کار با نوجوانان و جوانان نیز استفاده شده است.